Succes

Twee maanden geleden vond u de eerste aflevering van Ortho Inside, de digitale nieuwsbrief van Ortho Consult, in uw mailbox. De reacties die wij kregen op deze nieuwsbrief waren overweldigend! Ook in deze tweede editie wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, het aanbod en de nieuwtjes van Ortho Consult. Ortho Inside verschijnt iedere twee maanden, behalve in de zomer. Eventuele reacties zijn van harte welkom!

Kernteamspecialisten

Steeds meer scholen vragen Ortho Consult om begeleiding bij het invoeren van kernteams of IPB ontwikkeling binnen de school. Ortho Consult heeft de nodige ervaring op dit gebied, de afgelopen drie jaar is zij nauw betrokken geweest bij de invoering van kernteams op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiden. Ortho Consult geeft in Leiden met succes ondersteuning aan het hele proces om te komen tot kernteams en aan de IPB-ontwikkeling (Integraal Personeels Beleid). Deze ondersteuning gaat heel ver, van het meedenken met de schoolleiding en het geven van trainingen tot aan het evalueren van het gehele proces. Kwaliteit van Ortho Consult is daarin het maatwerk. Met een team van acht trainers, die de begeleiding verzorgen van de kernteamleden, de kernteamleiders en de directie, krijgt iedere school gepaste begeleiding. 

Rijexamenangst

Ortho Consult is ook actief op het terrein van rijexamenangst, een vorm van faalangst. Zo is er onlangs een boek van Ard Nieuwenbroek en Piet Gieles verschenen, ‘Omgaan met rijexamenangst’. Een boek boordevol informatie en tips hoe je rijexamenangst kunt overwinnen en zo een betere kans maakt om te slagen voor je rijexamen. Ook geeft Ortho Consult sinds kort in Houten een speciale training voor mensen die last hebben van rijexamenangst. In de training leer je onder begeleiding van Herberd Prinsen beter om te gaan met de angst en leer je controle te hebben over negatieve gedachtes. Voor meer informatie: www.faalangst.nl

Ortho Info

Half januari 2005 is de nieuwe Ortho Info, in een recordoplage van 3500 exemplaren, naar onze vaste relaties en alle scholen in Nederland gestuurd. In deze Ortho Info staat ons actuele aanbod van praktijktrainingen tot december 2005 en leest u meer over de activiteiten van Ortho Consult. Bent u ook geïnteresseerd en heeft u geen exemplaar ontvangen, bel dan met Nell Vijverberg, accountmanager bij Ortho Consult. Telefoon: 0411-602708. 

Nieuw boek

Aan de serie handboeken die Ortho Consult uitgeeft, wordt binnenkort een nieuwe titel toegevoegd, geschreven door Maya Bakker en Ivo Mijland. Het boek ‘Voor elke mentor’ verhaalt over de taken en vaardigheden van mentoren anno 2005. Ook komen diverse specifieke leerproblemen aan bod, zoals pesten, rouw en verdriet, dyslexie en faalangst. Het boek is geschreven vanuit de contextuele benadering. Het nieuwe handboek is gekoppeld aan een praktijktraining voor mentoren van Maya Bakker, die van start gaat in september 2005.

Tweejarige opleiding

Drie jaar geleden ging in Utrecht de eerste opleiding tot contextueel leerlingbegeleider van start. September 2005 begint alweer de vijfde groep deelnemers aan deze opleiding. In deze opleiding krijgen deelnemers inzicht in het contextuele denken, dat gebaseerd is op de balans tussen geven en ontvangen binnen relaties. Het eerste jaar van de opleiding staat de theorie van het contextuele gedachtegoed centraal, het tweede jaar wordt op een dieper niveau gewerkt. Persoonlijke thema’s worden door middel van supervisie gelinkt aan de praktijk. De opleiding wordt afgerond met een schriftelijke weergave van de ontwikkeling die de deelnemers als persoon en leerlingbegeleider heeft meegemaakt.
Kijk voor meer info op: www.orthoconsult.nl

Ammy van Heusden lezing

Elk jaar organiseert de Vereniging voor Contextueel Werkers (VCW) een boeiend middagsymposium, dat dit jaar als titel heeft: ‘Gedelegeerde opvoeding’. Tijdens dit symposium op 16 maart in vergadercentrum La Vie in Utrecht wordt traditioneel de Ammy van Heusden lezing gehouden, met de bedoeling mensen aan het woord te laten die op een bijzondere wijze werken met de contextuele benadering. De 9e Ammy van Heusdenlezing wordt dit jaar gehouden door Ard Nieuwenbroek van Ortho Consult. Meer informatie vindt u op de website van VCW: www.contextueelwerkers.nl

Praktijktrainingen

Ortho Consult biedt het gehele (school)jaar diverse praktijktrainingen aan. Enkele van deze trainingen worden bewust in de laatste periode van het schooljaar gegeven, zodat mentoren in het nieuwe schooljaar direct met de verworven vaardigheden aan de slag kunnen. In de training ‘Hoe maak ik van mijn mentorklas een groep’ (9 en 13 juni 2005) leren mentoren dat het groepsproces begint op de eerste lesdag van het schooljaar. De eerste stap in het leslokaal is een hele belangrijke! Hoe kan een mentor zo handelen dat voor leerlingen het gevoel van sociale veiligheid direct aanwezig is? In de training ‘Pesten en gepest worden’ (18 en 22 april) krijgt de mentor/docent inzicht in hoe pestprocessen ontstaan en hoe de school deze problematiek het beste aan kan pakken. Tijdens de training wordt nader ingegaan op de nieuwste inzichten omtrent pesten en wat de gevolgen (kunnen) zijn voor de leerling in latere levensfases. Heeft u interesse in een van deze trainingen of wilt u zich inschrijven, kijk dan op www.orthoconsult.nl of bel: 0411-602708.Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl


Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl