Drukke tijd

Na een drukke tijd, vanwege ons symposium over automutilatie op 16 november en de daarbij horende persbelangstelling, is er even tijd om u op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen van Ortho Consult. In deze zesde editie leest u meer over de nieuwe praktijktraining ‘automutilatie’, het boek van Rinie Roosenboom dat over dit onderwerp wordt uitgebracht en het congres van de Landelijke Stichting Zelfbeschadiging. Ook vindt u in deze nieuwsbrief informatie over twee extra praktijktrainingen die vanwege grote belangstelling zijn toegevoegd aan ons programma. Ortho Inside verschijnt iedere twee maanden, behalve in de zomer. Eventuele reacties zijn van harte welkom!

Persbelangstelling

Woensdag 9 november stond Ortho Consult groot vernoemd op de voorpagina van de Telegraaf. De krant berichtte over het onderzoek dat Ortho Consult had gedaan over het onderwerp automutilatie. Daarin kwam naar voren dat vrijwel alle scholen voor voortgezet onderwijs te maken hebben met zelfbeschadiging bij leerlingen. Na het artikel in de Telegraaf stond de telefoon bij Ortho Consult roodgloeiend. Diverse media (zoals de Wereldomroep, het Jeugdjournaal, Omroep Brabant, (regionale) kranten en diverse andere TV-programma’s) wilden meer informatie over het onderzoek en een live interview. Wilt u meer lezen over het onderzoek, het symposium of over de media die aandacht besteedden aan automutilatie, kijk dan op www.orthoconsult.nl

Praktijktraining automutilatie

In het voorjaar van 2006, op 27 februari en 7 maart, wordt door Ortho Consult een bovenschoolse praktijktraining gegeven, getiteld ‘De ontmoeting met automutilerende leerlingen’. In deze tweedaagse training wordt, naast basale theoretische kennis, vooral geoefend met specifieke vaardigheden voor begeleiders. Hoe verloopt het eerste gesprek met een automutilerende leerling en wat is daarbij vooral nodig om vertrouwen te winnen? Kan het geheim worden besproken? Contacten met ouders zijn vaak niet vanzelfsprekend. Op welk moment is verwijzing noodzakelijk en hoe verloopt die succesvol?  In deze training gaat het uiteraard ook om de attitude. Hebt u interesse in deze training, vul dan het inschrijfformulier in op www.orthoconsult.nl

Nieuw praktijkboek

In januari 2006 verschijnt bij uitgeverij Quirijn een nieuw praktijkboek van de hand van Rinie Roosenboom-Seters. Roosenboom deed voor haar boek uitgebreid onderzoek naar automutilatie en deed als leerlingbegeleider ook in de praktijk ervaring op in de begeleiding van leerlingen die zichzelf beschadigen. In het boek getiteld ’Krassende leerlingen, signaleren en begeleiden van leerlingen in het voortgezet onderwijs’, komen onderwerpen aan bod als ‘hoe groot is het probleem?’, ‘Waarom gaan leerlingen tot automutilatie over’ en ‘Wat kun je als school het beste doen en vooral ook niet doen?’. Voor meer informatie of het bestellen van het boek, kunt u terecht op www.orthoconsult.nl

Trainers Ortho Consult

Wist u dat de trainers die voor ons werken naast hun werk voor Ortho Consult allemaal een eigen praktijk hebben voor psychosociale hulpverlening op contextuele basis? Voor therapie en supervisie kunt u altijd bij een van hen terecht. Wilt u een telefoonnummer of e-mail adres van een van de trainers, stuur dan een mailtje met dit verzoek naar nell@orthoconsult.nl

Extra praktijktrainingen

Vanwege een grote belangstelling voor de praktijktrainingen ‘Sociale vaardigheden op school’ en ‘Faalangst de baas met een training op school’ onder begeleiding van Herberd Prinsen, waren beide trainingen deze winter vrij snel volgeboekt. Ortho Consult heeft daarom twee extra trainingen aan het programma toegevoegd. Op 20 en 28 maart, 6 en 18 april 2006 staat een training ‘Sociale vaardigheden op school’ gepland. Voor de extra training ‘Faalangst de baas met een training op school’ staan 17 februari, 6, 16 en 24 maart in de agenda. Inschrijven kan via het formulier op www.orthoconsult.nl

Congres Steunpunt Zelfbeschadiging

De Landelijke Stichting Zelfbeschadiging houdt zich al jaren bezig met de begeleiding van mensen die automutileren en doen ook uitgebreid wetenschappelijk onderzoek naar dit fenomeen. Op 9 december 2006 houden zij een congres in De Doelen in Rotterdam getiteld ‘Onderhuids’. Op dat congres wordt ook een film over automutilatie gepresenteerd onder dezelfde titel. Ard Nieuwenbroek geeft op dit congres een workshop getiteld ‘Contextuele leerlingbegeleiding; de samenwerking tussen leerkracht, leerling en ouders’. Voor meer info over het congres: www.logacom.nl

Nieuw boek Herberd Prinsen

Twee trainers van Ortho Consult, Herberd Prinsen en Anne Terpstra, hebben samen een nieuw boek voor ouders geschreven. Dit boek getiteld ‘Sociaal vaardig, een gids voor ouder en kind’, is een zelfhulpboek voor ouders met een kind dat zich minder sociaal vaardig gedraagt. Lezers vinden in het boek theorie, tips en oefeningen op het gebied van sociale vaardigheid. ‘Sociaal vaardig, een gids voor ouder en kind’ is vanaf half januari verkrijgbaar in de boekhandel en is uitgegeven door Ten Have.Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl


Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl