Frisse start

Hoewel januari al weer voorbij is, wensen wij u in deze eerste Ortho Inside van 2006 alsnog het allerbeste voor het nieuwe jaar. Een jaar met hopelijk veel geluk, gezondheid en werkplezier! Ook Ortho Consult is het nieuwe jaar met frisse moed begonnen. Zo lanceren wij in 2006 een aantal nieuwe trainingen en gaan wij van start met consultatiedagen, waarover u verderop meer leest in deze zevende editie van Ortho Inside.

Symposium VCW

Wist u van het bestaan van de Vereniging van Contextueel Werkers, in het kort VCW genoemd? Het is een vereniging voor mensen die werken vanuit de contextuele benadering. Iedereen die contextueel opgeleid is of wordt, kan lid worden. Leden ontvangen vier keer op jaar een vakblad en daarin kunt u lezen over de meest actuele ontwikkelingen. Daarnaast organiseert de VCW jaarlijks een symposium, dat in 2006 op 15 maart in Utrecht zal plaatsvinden. Het thema van het symposium ‘De pathologie voorbij’ wordt aan de hand van een boeiende lezing door Hanneke Meulink-Korf en diverse workshops contextueel benaderd. Want wie heeft er in het onderwijs niet mee te maken?  Kinderen met afwijkend, ontwijkend of agressief gedrag? En wat betekent het voor migrantenkinderen dat wij door onze westerse bril naar hen kijken? De contextuele taal werkt verbindend. Heeft u interesse in het symposium of wilt u meer weten over de VCW (www.contextueelwerkers.nl), dan kunt u terecht bij onze trainers Maya Bakker en Herberd Prinsen. Beiden zijn lid van de sectie Onderwijs van de VCW en Maya is ook lid van het VCW-bestuur. Ook Ortho Consult zal tijdens het symposium met een infostand aanwezig zijn.

Peermediation

Leerlingen kunnen meer dan we vaak denken! Ook als het gaat om het bemiddelen bij problemen en conflicten/ruzies tussen leeftijdsgenoten. Tot peermediator opgeleide leerlingen leveren een belangrijke bijdrage aan een veiliger en prettiger schoolklimaat. Daarom is in het aanbod van praktijktrainingen bij Ortho Consult, onlangs de training ‘Peermediation, gouden kans voor iedereen in de school’ toegevoegd. De training, gegeven door Dorian Verhagen, is bedoeld voor leerlingbegeleiders en coördinatoren leerlingzorg in het voortgezet onderwijs. Deze praktijktraining geeft inzicht in wat peermediation is en wat peermediators voor de school kunnen betekenen. Ook gaan we in op de vraag aan welke voorwaarden een school moet voldoen om met peermediators te kunnen werken en op de vaardigheden die de leerlingen zich eigen maken bij deze bijzondere vorm van conflictbemiddeling. De training peermediation kan desgewenst ook op de eigen school gegeven worden. Voor meer info: www.orthoconsult.nl

Lezing

De NVL/NVS houdt op 10 mei 2006 een studiemiddag met workshops voor leerlingbegeleiders. Ard Nieuwenbroek van Ortho Consult geeft die dag een workshop over ‘verwijzen’. Meer info over deze studiemiddag leest u in een volgende editie van Ortho Inside en op de site van de NVS/NVL: www.nvs-nvl.nl

Verzilveren of verzuren

Ortho Consult biedt in 2006 een nieuw aanbod van trainingen voor scholen die werk maken van personeelsbeleid. Eén daarvan is de training ‘Verzilveren of verzuren’. Ook voor docenten komt er een eind aan hun werkzaam leven. Sommigen werken tot aan hun pensionering. Anderen stoppen al eerder. Soms hoor je docenten tegen elkaar zeggen: ‘Hoe lang moet je nog?’. Vaak gecorrigeerd door de vraag: “Hoe lang mag ik nog?”. Het is iets wat veel docenten bezig houdt, en terecht! In onze visie hangt de kwaliteit van de jaren na het werkzame leven vooral samen met de kwaliteit van juist de laatste werkzame jaren. Zijn die vol verzuring ‘volgemaakt’, dan belooft dat niet veel goeds voor de jaren na de ‘bevrijding’. Het is een (levens)kunst om ook in de laatste werkzame jaren succesvol en met plezier je werk te doen. Voor mee info:  Nell Vijverberg (0411- 602708).

Gefeliciteerd!

In de tweejarige opleiding ‘Contextuele leerlingbegeleiding’ van Ortho Consult zijn al vele leerlingbegeleiders succesvol opgeleid. Een aantal van hen heeft onlangs ook de tweejarige vervolgopleiding  tot contextueel therapeut bij Leren over Leven afgesloten. Ortho Consult feliciteert ze van harte met dit behaalde succes!

Consultatiedagen

Wilt u als school verzekerd zijn van vaste dagen begeleiding op school door Ortho Consult? Dan kunt u vijf consultatiedagen inkopen, die op verschillende manieren kunnen worden ingezet al naar gelang de behoefte binnen school. De consultatiedagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor individuele coaching/supervisie gesprekken met medewerkers, voor supervisie gesprekken met interne deskundigen, zoals de leerlingbegeleiders, voor effectieve inzet rond crisissituaties met leerling(en)/ouders, reflectieve gesprekken met schoolleiders, of als scholingsdagen voor delen van het team. De consultatie dagen geven ook de mogelijkheid tot telefonische consultatie bij ad hoc situaties, die om onmiddellijk handelen vragen. Vijf dagen consultancy kosten € 7000,00 (excl. reiskosten) en inclusief tien maal tussentijds telefonisch consult. 

Nascholing OOP

Nascholing is voor veel docenten en schoolleiders een vast onderdeel van een schooljaar. Het OOP wordt daarbij soms vergeten, en dat is niet terecht. Ortho Consult heeft voor hen een speciaal aanbod ontwikkeld dat we inmiddels op twee scholen hebben uitgevoerd. Het komt regelmatig voor dat iemand van het OOP een woedende ouder tegenkomt. Ook spreken ze regelmatig boze, verdrietige, agressieve, blije, angstige en gepeste leerlingen.  Tijdens de training worden deze situaties geoefend, waarbij we steeds uitgaan van herkenbare schoolsituaties. Ook komen gesprekken met alle bezoekers (leerlingen, ouders, docenten, schoolleiders e.d.) van school aan bod. Voor meer info:  Nell Vijverberg (0411- 602708).Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl


Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl