Zomer en de laatste loodjes…

Eigenlijk is de zomer al begin april begonnen! Op scholen merk je dat ook: vrolijke, zomers geklede leerlingen, docentenkamers die worden verruild voor het buitenterras en ook de drang om niet in de duffe lokalen te zijn maar vooral naar buiten te gaan! Het centraal schriftelijk eindexamen zit er al weer op: kortom het schooljaar loopt op haar eind. De laatste loodjes wegen echter altijd het zwaarst... Ortho Consult wenst u vast een fijne vakantie, met veel zon en rust en ziet u hopelijk terug met nieuwe energie!

Scheiden slechter voor kind dan gedacht

Uit onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming van eind april 2007 blijkt dat kinderen meer de dupe worden van echtscheiding dan tot nu toe al werd gedacht. Op langere termijn kampen kinderen van gescheiden ouders niet alleen vaker met angsten en depressies, ze vertonen ook meer agressief en strafbaar gedrag dan kinderen uit complete gezinnen. Ze roken, drinken en blowen vaker en de kans dat zij later scheiden is tweemaal zo hoog. Ook Ortho Consult erkent het belang van het adequaat, preventief en tijdig oppakken van dit probleem bij leerlingen. Onze tweedaagse training ‘Hoe gescheiden kan een kind zijn?’ (november 2007) leert deelnemers hoe dat op school toe te passen.

Gefeliciteerd!

Donderdag 24 mei was het groot feest: vijftien (van de achttien) deelnemers aan de opleiding ‘Contextueel leerlingbegeleider’ sloten hun opleiding succesvol af en ontvingen een certificaat, bloemen en champagne.

geslaagden

Ortho Consult feliciteert: Inge Beerens (De Loint), Marjan van den Bos (Trevianum), Jannie de Brouwer ( de Rijzert), Ruud Hissink (St. Ludger College), Roy Hol (Meerstroom College), Cobie Janssen (De Waerdenborch), Annette van der Laan ( Goudse Waarden), Anja van Nispen (SG. Groenewald), Onno Oord (Chr. College Nassau Veluwe), Paul Ostendorf (Kennemer College), Michel Schuivens (Amstelveen College), Margo Sjoerdsma (Trevianum), Veronique Vos (De Waerdenborch), Linda Wiegeraadt (Het Huygens Lyceum), Sascha van der Zon (Atlas College).

Symposia en congres
2
2

In de vorige Ortho Inside meldden we het al: er komen, in samenwerking met Congres Content, een flink aantal symposia in het komende schooljaar. Voor u alvast een overzicht:

Kijk op www.congres-content.nl voor meer informatie en inschrijvingen.

Coaching en supervisie
1
1

Ortho Consult is actief op het terrein van coaching en supervisie. Enkele voorbeelden:

  • Een docent staat op het punt een burnout te krijgen;
  • Een schoolleider wil op een gestructureerde en procesmatige wijze met een deskundige ‘sparren’;
  • Een conciërge is met ziekteverlof en wil reïntegreren.

In samenwerking met de schoolleiding of schoolbestuur, de ARBO-dienst en soms het UWV (Ortho Consult is een erkend reïntegratiebedrijf) wordt met de belanghebbende gezocht naar een passend traject. Vooraf wordt via een offerte aan de opdrachtgever het kostenplaatje transparant in beeld gebracht. Meer info: Nell Vijverberg (0411-602708).

20 procent minder scholing voortgezet onderwijs

Uit de Aandachtsgroepenmonitor 2006 van het ministerie van Onderwijs blijkt dat de scholingsuitgaven in het voortgezet onderwijs per personeelslid ternauwernood de helft bedragen van wat in het bedrijfsleven gebruikelijk is. Verontrustender is dat er een dalende trend is. Per personeelslid werd er in 2005 maar liefst 20 procent minder uitgegeven dan in 1999. “Het is natuurlijk schandalig dat de scholingsmogelijkheden voor onderwijspersoneel zo onder druk staan”, aldus Martin Knoop, in het dagelijks bestuur van de AOb verantwoordelijk voor het voortgezet onderwijs. “We zien niet alleen een achterstand met het bedrijfsleven, maar ook een dalende trend. Dat zal echt omgebogen moeten worden, willen we de kwaliteit van het onderwijs hoog houden.” De situatie lijkt dit jaar verder te verergeren doordat werkgevers scholing schrappen om aan de strengere normen voor onderwijstijd voor leerlingen te kunnen voldoen. Op een AOb-bijeenkomst waarschuwde de onderwijsinspectie voor de gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs door de dalende scholingsuitgaven.
De situatie lijkt onder druk van die strengere regels voor onderwijstijd voor leerlingen bovendien snel te verslechteren. Mogelijkheden voor scholing worden geschrapt om meer uren les te kunnen geven, hoort Knoop van verschillende scholen.


Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl

Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl