Indien deze nieuwsbrief niet juist wordt gepresenteerd, kunt u hier de webversie bekijken.

Ortho Inside
Echtheid?

Laatst hoorden we iemand zeggen over Barack Obama: ‘Die man gaat het maken, want die is echt en geen plastic’. We weten niet of dat waar is, laten we het hopen, maar zeker is wel dat ‘echtheid’ een belangrijk thema is. Hoe ‘echt’ is uw school? Was die echtheid te zien tijdens de open dag(en)? Of werden alleen toen de ramen gewassen en de planten ververst? Hoe ‘echt’ bent u zelf in het werken met jongeren?

Provocatieve leerlingbegeleiding

Jan Ruigrok zegt dat provocatieve leerlingbegeleiding pas echt verantwoord is als de begeleider vanuit echtheid communiceert en niet provoceert om het provoceren zelf. Dat lijkt nog niet zo eenvoudig en degradeert provocatieve begeleiding in ieder geval niet tot slechts een kunstje. Het pas verschenen boek over dit onderwerp is goed ontvangen. Veel lezers vinden het verrassend dat dit onderwerp zo diepgaand, en tegelijk praktisch, is geschreven. Lees hier meer en bestel...

Martine Delfos

Als er een deskundige in Nederland rondloopt die helemaal ‘echt’ is, dan geldt dat wel voor Martine Delfos. Haar optreden tijdens ons congres van begin november en haar (op die dag) verschenen boeken over ‘ Autisme op school’ zijn vooral succesvol door haar klip en klare taal en visie rond dit weerbarstige thema. Onze verkoopmedewerkers waren eventjes minder enthousiast. In twee dagen tijd kregen ze via onze webwinkel ruim 1000 bestellingen van beide nieuwe boeken te verwerken.

Autisme op school deel 1: basisonderwijs

Autisme op school deel 2: voortgezet onderwijs

Lerarenbeurs en de opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding'

We krijgen veel vragen of onze tweejarige opleiding ook in aanmerking komt voor een lerarenbeurs. Ja, is daarop het antwoord. De verwarring ontstaat, omdat we niet op de zogenaamde indicatieve lijst staan, die een volstrekt willekeurige invulling kent. Nogmaals, voor alle helderheid en bevestigd door de Informatie Beheer Groep (die de aanvragen coördineert): de 2-jarige opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' voldoet aan alle voorwaarden voor het verlenen van de beurs. Bij het aanvraagformulier kan daar naar worden verwezen. Wel aanvragen voor 20 februari 2009!

Riet Fiddelaers

Ook al zo iemand waar echtheid vanaf straalt: Riet Fiddelaers-Jaspers. Al jarenlang is ze een veel geconsulteerde rouw- en verliesdeskundige, speciaal voor jongeren. Op ons eerstvolgende congres, 'Verlies & Veerkracht' op maandag 23 maart in Amersfoort, is ze de prominente hoofdinleider van de dag. De vele workshops, waaronder ook een verzorgd door Ortho-man Ard Nieuwenbroek, geven de deelnemers de kans zich in de volle breedte te laten (bij)scholen in dit waardevolle begeleidingsthema. Organisator Congres Content liet ons gisteren weten dat er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Echte mentoren

We horen vaak dat echte mentoren, die hun vak serieus oppakken en uitvoeren, door het inspannende werk veel energie kwijtraken. Ivo Mijland, zelf jarenlang een energievretende en energiegevende mentor, is op zoek gegaan naar energiegevende groepsimpulsen aan de mentorklas. Terug te vinden in het praktijkboek 'Energie voor elke mentor’, dat eind februari 2009 uitkomt bij onze uitgeverij. Met als noviteit illustraties van niemand minder dan Leen Baars, succesvol huistekenaar van het tijdschrift Bij de Les.

Ortho Inside

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl

Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl