Indien deze nieuwsbrief niet juist wordt gepresenteerd, kunt u hier de webversie bekijken.

Ortho Inside
Nieuw leven op komst!

Het voorjaar is bij uitstek de tijd van nieuw leven ‘in de brouwerij’. De natuur laat zich uitbundig zien in haar groeikracht, die telkens weer verrast en ontroert. Ook ‘Ortho-senior’ Ard Nieuwenbroek verwacht nieuw leven in de aanstaande geboorte van zijn zesde kleinkind. Binnen Ortho Consult zijn ook diverse nieuwe ideeën geboren, waarover in deze nieuwsbrief meer te lezen is.

Puberbrein

Vorige week hebben we niemand minder dan dr. Margriet Sitskoorn kunnen vastleggen voor een uniek middagsymposium op woensdagmiddag 10 november 2010. Sitskoorn is hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg en auteur van het succesboek ‘Het maakbare brein’ en het onlangs verschenen ‘Passies van het brein’. Deze middag gaat ze op haar onnavolgbare manier zowel theoretisch als praktisch verkennen hoe het puberbrein van invloed is op het cognitieve en sociaal-emotionele leren (in school). Een middag zonder oppervlakkige verhalen over pubers, maar met wetenschappelijk verantwoorde praktijkverhalen, die we ook in school kunnen gebruiken. Meer info volgt eind augustus!

Congres: ‘Alles over pesten’

Het moest er van komen: een landelijk congres waar een actueel totaaloverzicht wordt gegeven over het onderwerp Pesten. Dit congres staat op de planning op dinsdag 30 november 2010 in de Reehorst Ede. We zijn nog in onderhandeling met enkele prominenten maar zeker is al wel dat Jan Ruigrok, Maya Bakker en Dorian Verhagen hun deskundige praktijkbijdragen aan dit congres gaan leveren. Uiteraard verschijnt er die dag ook een nieuw handboek ‘Alles over pesten’. Een datum om alvast vast te leggen in je agenda! Ook hierover volgt eind augustus meer info.

Nationaal congres Leerlingbegeleiding

Op zaterdag 20 maart stroomden ruim 200 deelnemers het Christelijk College Zeist binnen om te genieten van het eerste Nationaal Congres Leerlingbegeleiding. Gastvrij ontvangen door medewerkers en leerlingen was deze zaterdag een feest van herkenning voor al degene die in vroegere jaren de bekende NVL-congressen bezochten. Een warme sfeer waarin begeleiders hun deskundigheid en vaardigheden in het begeleiden van leerlingen hebben vergroot. We gaan van dit Nationaal Congres Leerlingbegeleiding een traditie maken, samen met de NVSNVL en het Christelijk College Zeist. Het volgend jaar is het congres vrijwel zeker op zaterdag 19 maart 2011.  


Lerarenbeurs: een laatste kans?

Als we de nieuwste ideeën van bijna alle verkiezingsprogramma’s moeten geloven dan vrezen we dat dit jaar wel eens de laatste kans kan zijn op het verkrijgen van de Lerarenbeurs! Onze tweejarige opleiding ‘Contextueel leerlingbegeleider’ komt (voor het eerste opleidingsjaar) in aanmerking voor deze beurs. Voor meer specifieke info verwijzen we naar onze site en als u vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd even bellen met ons secretariaat (0499 – 841619). Aarzel niet...


Praktijk voor contextuele hulpverlening

Naast onze vestiging in Esch floreert op dit moment ook op onze hoofdvestiging in Oirschot een praktijk voor contextuele hulpverlening. Ivo Mijland, Esther Bressers, Pieter Jansen en Petra Nijdam werken daar met jongeren en ouderen. Het is prachtig om zo, in een groep contextueel geschoolde hulpverleners, samen te kunnen werken en elkaar waar nodig aan te kunnen vullen. We starten altijd met een kennismakingsgesprek en hebben gelukkig geen lange wachtlijsten. Susanne Nieuwenbroek (0499 – 841619) geeft algemene info over deze hulpverlening en kan een kennismakingsgesprek boeken. In Esch werkt Ard Nieuwenbroek op dezelfde wijze en hij verzorgt daarbij als geregistreerd contextueel leertherapeut ook leertherapie. Info: Nell Vijverberg (0411-602708).


Ortho Inside

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, meld u dan hier af.

Heeft u vragen, opmerkingen laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl.

Heeft u deze nieuwsbrief van een collega doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven met onderwijs gerelateerde inhoud? Meld u dan aan via onze website.

Ortho Consult | Koningshof 8, 5688 GD Oirschot | 0499-84 16 19 | info@orthoconsult.nl