Indien deze nieuwsbrief niet juist wordt gepresenteerd, kunt u hier de webversie bekijken.

Ortho Inside
Ortho Inside mei 2012

De meimaand is begonnen, we gaan al richting de zomer en een spannende tijd voor vele leerlingen breekt aan: de examens en toetsweken. Maar ook een drukke tijd voor de docenten om alles op tijd af te krijgen om daarna aan een welverdiende zomervakantie te kunnen beginnen. Ook Ortho Consult kent een vakantiesluiting en wel van maandag 16 juli t/m vrijdag 10 augustus.

Symposium ‘Zorgcoördinator in de knel’

Op dinsdag 17 april vond in Vught het symposium ‘Zorgcoördinator in de knel’ plaats. Ruim 100 deelnemers werden deze middag welkom geheten door Ivo Mijland en hoorden zij van de gastsprekers Aaldert van der Horst en Leendert van Genderen hoe zij als zorgcoördinator uit de knel kunnen raken en blijven. Met de actieve terugkoppeling vanuit de zaal, geleid door Marinka Brandwijk en terugspeeltheater van Theater Draad werd het een boeiende middag. Het volledige verslag kunt u hier lezen »

Tweejarige praktijkopleiding Contextuele leerlingbegeleiding 2012-2014

In september starten we voor de twaalfde keer met de tweejarige praktijkopleiding, voor degene die zich verder willen professionaliseren op contextueel vlak. In deze opleiding staat de belangrijke samenwerking tussen ouders en school centraal. Hoe kun je, als professional in of rond de school, de vaak bedreigde samenwerking tussen thuis en school positief beïnvloeden? De opleiding 'Contextuele leerlingbegeleiding' geeft op deze vraag duidelijke antwoorden en geeft deelnemers nieuwe en passende vaardigheden. De inschrijving is reeds gestart en er zijn nog een aantal plaatsen vrij. De opleiding kan volledig vergoed worden door gebruik te maken van de prestatiebox.
Lees hier voor meer informatie »

Nieuw! Basistraining ‘De mentor als spil’

Veel scholen bieden in company onze praktische training voor mentoren aan in teamverband. Helaas vissen veel nieuwe mentoren achter het net, omdat er op het moment dat ze gevraagd wordt mentor te worden, geen training in company plaatsvindt. Daarom biedt Ortho Consult deze succesvolle training nu ook bovenschools aan. Mentoren gaan 3 dagen onder leiding van Ivo Mijland aan de slag met hetzelfde programma dat in company al gevolgd is door collega-mentoren binnen een school. De training heeft een hoog praktisch gehalte en de opbrengst is direct de volgende schooldag al toepasbaar. Lees hier voor meer informatie »

Congres ‘Iedereen gemotiveerd’

Iedereen gemotiveerd. Hoe doe je dat? Tijdens dit congres, dat op 29 oktober in Ede wordt gehouden, krijgt u hierop antwoorden. Een inspirerende dag waarop uw kennis wordt vergroot. Met lezingen van ervaren sprekers uit Nederland en Vlaanderen, zoals: Anton Philips (zoon van Frits), Maarten Van de Broek (Vonk en Visie), Ivo Mijland (Ortho Consult), Hans van Breukelen (ex-international Oranje en PSV) en Henry van Loon (Comedytrain), verrassende interviews en concrete mogelijkheden voor de praktijk. Voor meer informatie en inschrijven »

Training contextueel methodisch werken

Ortho Consult start met een geheel nieuwe training die de contextueel begeleider verder op weg helpt. Werken vanuit contextuele kennis, attitude en vaardigheden is een uitdaging. Niet werkend vanuit vaststaande behandelprotocollen is de ontmoeting met de ander een heel avontuur met veel onvoorspelbare momenten. In deze training verkennen en oefenen we met een vijftal contextuele begrippen ( zoals bijvoorbeeld 'Genogram' en 'Deparentificatie') en focussen op hun methodische toepassingswaarden. Want zonder afbreuk te doen aan het unieke van de ontmoeting tussen begeleider en de ander vraagt een professionele contextuele begeleiding ook om herkenbare methodieken. Lees hier voor meer informatie »

Werkmaterialen websites

In de Ortho Inside van maart lieten wij u al weten dat we hard aan het werk zijn om onze websites nog overzichtelijker en gebruiksvriendelijker te maken. Deze fase is inmiddels afgerond en wij nodigen u uit om eens een kijkje te nemen op een van onze drie websites: www.orthoconsult.nl; www.faalangst.nl; www.voorelkementor.nl. Op al deze sites vindt u werkmaterialen die door de docenten, mentoren en leerlingbegeleiders te gebruiken zijn in de lessen en in gesprek met leerlingen. Wij zullen regelmatig nieuwe materialen op deze sites plaatsen.

Nieuw handboek ‘Voor elke zorgcoördinator’

In dit boek geven de auteurs een compleet overzicht van wat een zorgcoördinator op school allemaal als kennis nodig heeft. Dat maakt dit boek ook tot een echt handboek: een naslagwerk waar je alles kunt vinden wat je wilt weten. Daarnaast geeft het boek vele concrete handvatten om op een effectieve wijze de rol als zorgcoördinator uit te kunnen oefenen. Daarbij staan de contacten met leerlingen, hun ouders, collega’s en externe deskundigen centraal. Lees hier meer en bestel »

Mentor als spil

De mentor is de spil van de begeleiding. Maar het mentoraat is ook een vak apart. Voor schoolleiders die begeleiding serieus nemen en willen investeren in hun mentoren, hebben we een aantrekkelijke actie. Wegens groot succes is deze actie verlengd. Als u voor 1 juni een vrijblijvend offertegesprek aanvraagt, krijgt u gratis het boek ‘Energie voor elke mentor’. Onze trainer Ivo Mijland neemt dan telefonisch contact met u op, om uw trainingswensen in detail door te nemen. Kijk op onze site voor meer informatie »

Ortho Inside

Wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen op [[Emailadres]], meld u dan hier af.

Heeft u vragen, opmerkingen laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl.

Heeft u deze nieuwsbrief van een collega doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden voor deze en andere nieuwsbrieven met onderwijs gerelateerde inhoud? Meld u dan aan via onze website.

Ortho Consult | Koningshof 8, 5688 GD Oirschot | 0499-84 16 19 | info@orthoconsult.nl