Wat zeggen klanten over Ortho Consult?

Wij vinden het erg belangrijk om te weten wat onze klanten van ons verwachten en doen ons uiterste best om daar aan te voldoen. Daarnaast houden we van transparantie en willen we graag onze klanten daarbij zelf aan het woord laten. Hieronder enkele ervaringen rechtstreeks van onze klanten.

 • Ivo Mijland, van het aan te bevelen boekje ‘De kracht van klagende ouders’, nam ons op humoristische wijze mee in zijn visie op omgaan met klachten. Hij relativeerde en gaf achtergrondinformatie over wat de reden van een klacht zou kunnen zijn, welke drijfveren er onder een klacht kunnen liggen en hoe onze professionele rol ingevuld kan worden. En die professionele houding van de contactpersoon blijkt heel belangrijk te zijn. Een klacht kun je zien als idee voor verbetering en blijkt ook als middel te worden gebruikt om in verbinding te komen met de school. In verbinding te komen met de ander. In die zin dragen klagers hun steentje bij aan onze koers, ‘Naar beter dan goed onderwijs’. 

  Want dat doel kunnen we alleen realiseren als we stevig in verbinding geraken met alle betrokkenen, te beginnen bij de leerlingen en hun ouders. Mooie uitspraken van Ivo: “Zorg dat je kijk naar de ander altijd constructief is.” “Maak in gesprekken gebruik van NIVEA: Niet Invullen Voor de Ander.” “Er is niet één waarheid.” “Laat je niet verleiden tot terugklagen.” “Je basishouding mag er een zijn van: Fijn dat u klaagt. Omdat de klacht een aanzet is tot verbetering.” “Er zijn geen ouders die met hun klachten het doel hebben om de situatie voor hun kind te verslechteren.”

  - Bruno Mol
  -

 • Met veel enthousiasme hebben de mentoren van Havo 1 en 2 op de CSG Prins Maurits in Middelharnis de training positieve groepsvorming gevolgd. De theorie die wordt toegepast op bruikbare werkvormen in de klas hebben voor een verdieping van het mentoraat gezorgd. De mentoren begeleiden met veel plezier hun leerlingen, zorgen voor uitdagende lessen en hebben oog voor het functioneren van heel de groep.  

  Zomaar wat reacties van onze mentoren op de training:

  De vele praktijkvoorbeelden die worden gegeven zorgen er voor dat de theorie dichtbij de praktijk ligt. Vooral de tips om altijd het verhaal áchter het gedrag van de leerling op te zoeken, vond ik erg leerzaam. Ik heb hier wat aan als mentor.

  Kan het kort en krachtig aanduiden:  INSPIREREND  !!!!

  De scholing vond ik inspirerend. Fijn dat iemand vanuit herkenbare praktijksituaties gaat uitleggen. Het is zo heel gemakkelijk om dit te koppelen naar concrete voorbeelden uit je eigen les. Mooi om te leren hoe je naar de kern van problemen kunt kijken en op dat niveau effectief kunt handelen, waardoor je niet automatisch op gedragsniveau blijft hangen. Deze blikwisseling was voor mij een leerpunt.

  - Marcel Vercammen
  CSG Prins Maurits

 • Op Basisschool De Vossenberg hadden wij het plan opgevat om aan de slag te gaan met communicatie. We wilden onze communicatie verbeteren naar en met ouders, leerlingen en elkaar.

  Vooraan stond de communicatie met ouders. Wat wilden wij bereiken? Het verhogen van de ouderbetrokkenheid en van onze relatie met de ouders. Hoe positiever deze is, hoe meer vertrouwen de ouders in onze school hebben, hoe beter de kinderen in hun vel zitten. En dat heeft zijn weerslag op de resultaten van onze leerlingen.

  Tja, en dan? Wie haal je binnen? Wie kan deze pittige taak op zich nemen? Wie kan het team inspireren?

  Ivo Mijland had binnen ons bestuur al eens trainingen gegeven en wij hoorden daar positieve geluiden over.

  Dus, Ivo gebeld, uitgelegd wat onze hulpvraag was en welke doelen wij wilden bereiken. Nou, het bleek al snel dat we de juiste persoon gevonden hadden.

  Inspirerend, plastisch, confronterend: Ivo raakt mensen met zijn kennis en zijn bevlogenheid, maar vooral ook de manier waarop hij dit overbrengt. Nieuwe ideeën, een andere kijk en ook mensen een spiegel voorhouden. Daarnaast deed hij uitspraken (en ondersteunde dit met voorbeelden en materialen) die we nooit meer vergeten. Een voorbeeld: Als het weer even spannend wordt, houden we elkaar voor, dat we ouders steeds op het groene matje moeten houden. Voor u misschien een vraag, voor ons een weet. En hoe ga je om met weerstand, wat betekent het en hoe stel je je op?  Juist in deze tijd van kritische ouders is het goed om een team te trainen op de relatie met ouders. Dit altijd ten bate van goed onderwijs aan ieder kind. Wij hebben ervaren dat Ivo ons heeft versterkt. Het gevolg is dat wij ons doel hebben bereikt: Grote tevredenheid van ouders over de communicatie met de school, de individuele leerkrachten en de directie. En wij? Wij begrijpen ouders beter, staan veel meer open voor de ouders en houden ons nu altijd voor ogen dat wij met ouders samen één doel hebben: HUN KIND.

  - Pauline van Gurp
  Basisschool De Vossenberg

 • Orthoconsult betekent voor mij kennis, kwaliteit en praktijk. Je verlaat een training enthousiast met de wens het direct in de praktijk te brengen. Bovendien zijn ze flexibel en bereid hun trainingen aan te passen naar jou wensen. Vragen collega's om een training, het eerste waar ik zoek is Orthoconsult.

  - Adwin Kannekens
  Rooi Pannen

 • Het zorgteam van onze school werkt al meer dan 10 jaar vanuit de contextuele visie. In plaats van vertrouwenspersonen hebben we zelfs contextueel begeleiders. Het zorgteam heeft door het  contextuele fundament een flinke sprong voorwaarts kunnen maken in de effectiviteit van het begeleiden van leerlingen.

  Maar de contextuele benadering moet bij passend onderwijs dieper in de organisatie komen liggen en door de aderen stromen van de mentoren. Om dit te bereiken start dit schooljaar de vierde mentorencursus. Na de cursus begrijpen mentoren beter waarom een leerling doet zoals hij doet. Ze leren ook hoe ze daar enige sturing op uit kunnen oefenen.

  Uit de evaluaties blijkt dat de praktijktrainingen van Orthoconsult door onze mentoren supergoed gewaardeerd worden.

  - Martin van de Ven
  Dr.-Knippenbergcollege Helmond

 • Nadat alle personeelsleden het schitterende boekje  "Ik ben toch té gek!" van Ivo Mijland hadden gekregen heeft Ivo een workshop verzorgd tijdens een congres wat door ons werd georganiseerd. Als je geïnspireerd wilt worden en de mogelijkheden wilt ontdekken van een positieve kijk op de ontwikkeling van kinderen, is zowel het lezen van het boekje als het volgen van een workshop of lezing van Ivo Mijland een absolute aanrader en misschien wel een must als je passend onderwijs tot een succes wilt maken.

  - Teun Dekker
  De Kroevendonk Roosendaal