Verkiezing 'Mentor van het jaar'

Ortho Consult organiseert voor het eerst de verkiezing van de 'Mentor van het jaar'. We vinden mentoren echt de spil van de begeleiding. Deze verkiezing wil mentoren extra 'in het zonnetje' zetten.

De verkiezing Mentor van het jaar gaat als volgt in zijn werk:

1. Iedere school voor voortgezet onderwijs in Nederland kan een mentor voordragen als ‘mentor van het jaar’. Daartoe dient een aanmeldingsformulier volledig te worden ingevuld en ingestuurd naar Ortho Consult voor 1 december 2005. Gebruik bij de aanmelding ons competentieprofiel voor mentoren.

2. In december 2005 vindt de uiteindelijke beoordeling plaats door een jurypanel, bestaande uit de volgende personen:

  1. drs. Anneke Hesp, hoofdredacteur van het tijdschrift ‘Van twaalf tot achttien’
  2. drs. Joost Kuurman, voorzitter centrale directie van het Visser ’t Hooft College te Leiden
  3. drs. Norbert Bollen, bestuurslid van de NVS/NVL
  4. Lianne Blomsma namens het LAKS
  5. Jolijn van Dalen, als ouder namens de NKO

3. Drie genomineerde mentoren worden uitgenodigd voor een intensief gesprek met het jurypanel in de maand december 2005

4. Op woensdagmiddag 8 februari 2006 wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst (met de mentorleerlingen!) de ‘Mentor van het jaar’ bekend gemaakt. Deze ontvangt een wisselbeker, een cheque met een waarde van € 2000,00 (te besteden aan een mentortraining door Ortho Consult op de eigen school) en een permanente herinneringsplaquette voor de school. De twee genomineerden, die niet tot winnaar worden  uitgeroepen, ontvangen ook een scholingscheque, ter waarde van € 250,00.

>> Lees meer op voorelkementor.nlHeeft u vragen, opmerkingen of wilt u deze digitale nieuwsbrief niet meer ontvangen, laat u dat dan weten door middel van een e-mail aan orthoinside@orthoconsult.nl


Ortho Consult | De Hofstad 14, 5296 NK Esch | 0411 602 708 | info@orthoconsult.nl