Tienminutengesprekken met ouders

Tienminutengesprekken met ouders
€ 16,95

Iedere leerkracht voert gesprekken met ouders. Rond het uitdelen van rapporten worden op school avonden georganiseerd waarop, in gesprekken van tien minuten, ouders en leerkrachten elkaar ontmoeten. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Veel leerkrachten hebben soms moeite zulke korte gesprekken effectief te maken. Tal van problemen voorkomen dat het contact tussen ouders en leerkracht een bijdrage levert aan goed onderwijs. En dat is uiteindelijk toch de bedoeling: het belang van de leerling vergroten door een sterke samenwerking tussen ouders en leerkracht. Deze publicatie geeft leerkrachten concrete handvatten over de wijze waarop ze zo'n gesprek kunnen voeren en bevat een twintigtal veelgestelde vragen waarop heldere antwoorden worden gegeven.