Aan het woord... Mishandelde kinderen

Aan het woord... Mishandelde kinderen
€ 8,95

Over mishandeling, misbruik en verwaarlozing van kinderen wordt veel geschreven en gesproken. Degenen om wie het gaat, komen echter zelden zelf aan het woord. In dit boek vertellen drie jongens en drie meisjes die verschillende vormen van kindermishandeling meemaakten hoe hun dagelijks leven hierdoor werd en wordt beïnvloed.

Elke schoolbegeleider en elke hulpverlener die mishandelde kinderen wil herkennen en begrijpen, kan van deze aangrijpende verhalen veel leren. Omdat het relaas van leeftijdgenoten ook jonge lezers kan boeien, is dit boek bovendien een middel om jongens of meisjes te bereiken die hulp nodig hebben. Aangevuld met nuttige tips voor lotgenoten en vrienden en vriendinnen die signalen opvangen.

Dit boek kwam tot stand in samenwerking met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en werd bekroond met de Nationale Kinderkroon Publieksprijs voor het meest bijzondere van de honderden projecten die de Stichting Kinderpostzegels Nederland in 2007 financierde. Ook de Stichting Voorkoming Kindermishandeling leverde een financiële bijdrage.

Lesbrief over kindermishandeling
Bij het boek hoort een lesbrief over kindermishandeling, die bedoeld is als hulpmiddel om kindermishandeling bespreekbaar te maken in de klas.
Deze lesbrief is hier gratis te downloaden »

Tweede druk, 90 pagina's.

Daniëlle Vogels is journaliste. Voor boeken en krantenartikelen voerde zij diepgaande gesprekken met honderden kinderen en jongeren over ingrijpende ervaringen in hun leven. www.daniellevogels.nl

Bekijk hier de inhoudsopgave »

Bekijk een inkijkexemplaar »