Crisisbegeleiding in school - handreiking voor leraren

Crisisbegeleiding in school - handreiking voor leraren
€ 18,95

“Leerkrachten moeten signalen opvangen van leerlingen als er iets mis is.”
“Taak van de leraar bij het opsporen van probleemgevallen.”
“Een leerkracht dient incest te signaleren.”

Dit zijn enige koppen uit dag- en weekbladen. Hun aantal is zonder moeite uit te breiden. Wetenschappelijk onderzoek steunt de ervaring van mensen uit de praktijk: leraren kunnen een belangrijke rol vervullen bij de begeleiding van leerlingen in een crisis. Steeds weer zijn leraren vanuit hun zorg en betrokkenheid bereid tijd en energie te steken in de opvang en de begeleiding van leerlingen in een crisissituatie. Dit boek is bedoeld als een handreiking aan hen. Het is niet geschreven om de leraar op te leiden tot professioneel hulpverlener, maar om begrippen als crisis en crisisbegeleiding toegankelijker te maken. We hopen daarmee de leraar te helpen zijn vaardigheid te vergroten bij de ondersteuning van leerlingen in crisissituaties. Het is onze overtuiging dat iedere leraar weet moet hebben van crisisverschijnselen. Ook wanneer hij geen begeleidende rol zal vervullen. In dat geval kan hij een leerling helpen door deze naar een begeleider binnen de school te verwijzen of de begeleider op de leerling te attenderen. Afhankelijk van hun taak zullen leraren in bepaalde hoofdstukken van dit boek de informatie vinden die voor hen van belang is.

Eerste druk, 147 pagina's.

Bekijk hier de inhoudsopgave »

Bekijk een inkijkexemplaar »